Skip to product information
1 of 6

Blackberry Twist

Blackberry Twist

Regular price 55.000 VND
Regular price Sale price 55.000 VND
Sale Sold out

Blackberry Glaze, Caramel Crunch, Blackberry Creamcheese

 Lớp Phủ Đường Mâm Xôi Đen, Ngũ Cốc Nướng, Kem Phô Mai Mâm Xôi Đen

[English below]

BLACKBERRY TWIST - NHỮNG CÚ TWIST

Mặc dù chữ “twist" dịch ra sẽ có nhiều ý nghĩa khác nhau, nhưng chúng mình vẫn thích nhất ý nghĩa - cú twist - những sự thay đổi đột ngột.

Bạn cũng hiểu rằng, chúng ta không thể điều khiển được sự thay đổi, chúng ta cũng không thể mong cầu cuộc sống dễ dàng với chính mình. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn đối diện mạnh mẽ với mọi thách thức. Và đôi khi, bạn sẽ cảm ơn cuộc sống vì đã đặt những cú “twist' ấy vào tay mình.

Chúng mình mong, trước mọi ngã rẽ của cuộc đời, bạn vẫn toả sáng, vẫn rực rỡ, vẫn đặc biệt và vẫn là chính mình như chiếc bánh Blackberry Twist này.
_

BLACKBERRY TWIST - LIFE IS CHANGES

Even though “twist" has many different meanings but we prefer “sudden change” meaning.

You know that we can't control all the changes and we can’t hope for an easy life. We can just hope ourselves be strong enough to face everything. And sometimes, we thank our life for giving that twist in the end.

We hope that you will be bright, brilliant and be yourself in spite of changing.

View full details