Collection: Toppings

[English below]

Giống như trà sữa không thể thiếu trân châu, những chiếc bánh cũng sẽ hấp dẫn hơn nhiều khi được phủ lên trên một lớp topping đặc biệt. Nó còn giống như một phần quà ngọt ngào tặng kèm cho những người xứng đáng đó!

_

Like milk tea without pearls, the cakes will be much more attractive when covered with a special layer of topping. It was like a sweet gift to those who deserve it!

56 products
 • Chocolate Explosion
  Regular price
  55.000₫
  Sale price
  55.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Brownie Wagon
  Regular price
  43.000₫
  Sale price
  43.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Peanut Donut
  Regular price
  39.000₫
  Sale price
  39.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Peanut Crown
  Regular price
  43.000₫
  Sale price
  43.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Honeycomb Chocolate
  Regular price
  39.000₫
  Sale price
  39.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Key Lime Curd
  Regular price
  32.000₫
  Sale price
  32.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Cookies and Cream
  Regular price
  43.000₫
  Sale price
  43.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Blueberry Delight
  Regular price
  43.000₫
  Sale price
  43.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Golden Caramel
  Regular price
  39.000₫
  Sale price
  39.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • A Mouthful of Chocolate
  Regular price
  60.000₫
  Sale price
  60.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • S’more
  Regular price
  43.000₫
  Sale price
  43.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Original Vanilla Bean
  Regular price
  43.000₫
  Sale price
  43.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Red Velvet Sprinkles
  Regular price
  43.000₫
  Sale price
  43.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Oreo Strawberry Land
  Regular price
  49.000₫
  Sale price
  49.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Chocolate Dulce De Leche
  Regular price
  49.000₫
  Sale price
  49.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Almond Chonut Pie
  Regular price
  49.000₫
  Sale price
  49.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Candied Lemon
  Regular price
  43.000₫
  Sale price
  43.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Apple Carousel
  Regular price
  49.000₫
  Sale price
  49.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Blackberry Twist
  Regular price
  55.000₫
  Sale price
  55.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Wonderland
  Regular price
  32.000₫
  Sale price
  32.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out