Skip to product information
1 of 4

Full on Red

Full on Red

Regular price 55.000 VND
Regular price Sale price 55.000 VND
Sale Sold out

Raspberry Glaze, Strawberry, Red Velvet Frosting

Lớp Phủ Đường Phúc Bồn Tử, Dâu Tươi, Kem Bơ Red Velvet

Phủ lên một lớp đường phúc bồn tử màu đỏ ngọt lịm như cách giáng sinh đã tràn ngập ở thành phố này, nhưng chúng mình đặt thêm rất nhiều dâu tươi nguyên trái chua chua phía trên để cân bằng này và không quên điểm xuyết một chút kem bơ red velvet béo ngậy.

_

Covered with a layer of sweet and red raspberry glaze like the Christmas vibe is in this city, but we put a lot of fresh and sour strawberries on top to balance and don't forget to add a bit of Creamy red velvet frosting.

View full details