Career/ Tuyển Dụng

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ NỘP HỒ SƠ

Thu Ngân, Pha Chế, Phục Vụ

         https://forms.gle/pmuf5paQYVueS2ZTA

 

 Bếp Bánh (Bếp Chính - Pastry Chef)   

       https://forms.gle/GZ6KXEeE9TXYyEXr8 

 

 

 

Các bạn điền thông tin cho Dosh theo link dưới đây:

Thu Ngân, Pha Chế, Phục Vụ

         https://forms.gle/ywUVvDa8Voe25Pti8

 

 Bếp Bánh (Bếp Phó - Sous Pastry Chef)   

        https://forms.gle/qRKgWVg6fqs7QjAp7

 

và chờ tin của Dosh nhé, Dosh sẽ liên hệ sớm nhất với hồ sơ phù hợp với công việc.