Career

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ NỘP HỒ SƠ

Bếp Bánh (Bếp Chính, Phụ Bếp), Thu Ngân, Pha Chế, Phục Vụ

         https://forms.gle/ywUVvDa8Voe25Pti8

 

 Bếp Bánh (Bếp Phó - Sous Pastry Chef)   

        https://forms.gle/qRKgWVg6fqs7QjAp7

 

Supervisor (Quản lý Chi Nhánh)   

        https://forms.gle/mJzKrcCi4Srt5Cq8A

 

 

Các bạn điền thông tin cho Dosh theo link dưới đây:

Bếp Bánh (Bếp Chính, Phụ Bếp), Thu Ngân, Pha Chế, Phục Vụ

         https://forms.gle/ywUVvDa8Voe25Pti8

 

 Bếp Bánh (Bếp Phó - Sous Pastry Chef)   

        https://forms.gle/qRKgWVg6fqs7QjAp7

 

Supervisor (Quản lý Chi Nhánh)   

        https://forms.gle/mJzKrcCi4Srt5Cq8A

 

và chờ tin của Dosh nhé, Dosh sẽ liên hệ sớm nhất với hồ sơ phù hợp với công việc.