Collection: Glazed

[English below]

Bạn có đồng ý rằng: Cuộc sống sẽ thay đổi khi góc nhìn của chúng ta thay đổi không? Giống như một chiếc bánh bình thường có lẽ sẽ thêm ngọt ngào khi bạn phủ thêm một lớp phủ dịu ngọt và đẹp đẽ bên ngoài đấy!

_

Do you agree: Life will change when our perspective changes? Just like a normal cake will probably be more sweet when you add a beautiful glaze on the outside!

14 products
 • Original Glazed (OG)
  Regular price
  32.000₫
  Sale price
  32.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Cinnamon
  Regular price
  32.000₫
  Sale price
  32.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Mocha Chocolate
  Regular price
  39.000₫
  Sale price
  39.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Passion Passionfruit
  Regular price
  39.000₫
  Sale price
  39.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Berry Glaze
  Regular price
  39.000₫
  Sale price
  39.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Coconut Addicted
  Regular price
  43.000₫
  Sale price
  43.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Jasmine Green Tea Glazed
  Regular price
  39.000₫
  Sale price
  39.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Chocolate Sprinkles
  Regular price
  39.000₫
  Sale price
  39.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Rosewater Mist
  Regular price
  43.000₫
  Sale price
  43.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Black Tea Glazed
  Regular price
  39.000₫
  Sale price
  39.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Salted Caramel Dipping
  Regular price
  43.000₫
  Sale price
  43.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Banana Split
  Regular price
  32.000₫
  Sale price
  32.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Pink Pistachio
  Regular price
  39.000₫
  Sale price
  39.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Spider Web
  Regular price
  32.000₫
  Sale price
  32.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out