Skip to product information
1 of 3

Chocolate Sprinkles

Chocolate Sprinkles

Regular price 39.000 VND
Regular price Sale price 39.000 VND
Sale Sold out

Chocolate Dipped, Chocolate Sprinkles

Nhúng Chocolate, Cốm Chocolate

Vào những ngày vui nhất, hứng khởi nhất như những ngày năm mới thì vẫn nên nạp thật nhiều #chocolatevibe, như chiếc Chocolate Sprinkles này.

Được nhúng một lớp socola đậm đặc nhưng chúng mình không quên phủ thêm một lớp cốm socola phía trên, bởi vì năm mới là cái cớ để chúng ta “extra" mà!

_

On the happiest, most exciting days like the New Year, you should still fill yourself with a lot of #chocolatevibe, like this Chocolate Sprinkles.

Dipped in a thick layer of chocolate but we did not forget to add a layer of chocolate sprinkles on top, because the New Year is an excuse for us to "extra" that!

View full details