Skip to product information
1 of 5

Hairy Legs (Berry Version)

Hairy Legs (Berry Version)

Regular price 39.000 VND
Regular price Sale price 39.000 VND
Sale Sold out

Berry Glaze, Strawberry Oreo, White & Dark Chocolate

Lớp Phủ Đường Phúc Bồn Tử, Oreo Dâu, Chocolate Đen và Trắng

Nếu như những chiếc bánh Hairy Legs phiên bản gốc chưa đủ khiến bạn giật mình, ngại gì mà không thử ngay Hairy Legs phiên bản Berry này - với màu đỏ khiến người ta phải dè chừng?

_

If the original Hairy Legs are not enough to startle you, why not try this Berry Hairy Legs version right away - in red that makes people alert?

View full details