Skip to product information
1 of 1

Carrot Dirt

Carrot Dirt

Regular price 45.000 VND
Regular price Sale price 45.000 VND
Sale Sold out

White Glaze, Oreo Cream Cheese, Green Tea Pocky

Lớp Phủ Đường Màu Trắng, Kem Phô Mai Oreo, Bánh Que Trà Xanh Pocky

Đôi lúc, chúng ta có thể sống như một chú thỏ, chỉ cần một củ cà rốt cũng đủ hạnh phúc một ngày!

_

Sometimes, we can live like a rabbit, just one carrot is enough to be happy for a day!

View full details