Skip to product information
1 of 6

Chocolate Explosion

Chocolate Explosion

Regular price 55.000 VND
Regular price Sale price 55.000 VND
Sale Sold out

Chocolate, Oreo Cream Cheese, Marshmallow

Chocolate, Kem Phô Mai Oreo, Kẹo Dẻo Marshmallow

[English below]

CHOCOLATE EXPLOSION - SAO CHÚNG TA KHÔNG NỖ LỰC 200%?

DOSH luôn quan niệm như vậy, khi làm bất cứ chuyện gì.

Ý nghĩa này của DOSH được thể hiện qua chiếc donut Chocolate Explosion - mong những ai thưởng thức sẽ hiểu được rằng: Mọi sự cố gắng đều cho kết quả tương ứng.

_

CHOCOLATE EXPLOSION - WHY DO WE NOT MAKE A 200% EFFORT?

DOSH always conceived that way, when doing anything.

This meaning  is expressed in this donut Chocolate Explosion - hope those who enjoy it will understand that: Every effort will produce corresponding results.

View full details