Skip to product information
1 of 6

Golden Caramel

Golden Caramel

Regular price 39.000 VND
Regular price Sale price 39.000 VND
Sale Sold out

Caramelised Sugar, Chocolate, Popcorn, Gold Leaf, Gold Dust

Đường Caramel Cứng, Chocolate, Popcorn, Lá Vàng, Bột Nhũ Vàng

[English below]

GOLDEN CARAMEL - LÁ VÀNG

Sài Gòn mình ít có hình ảnh lá vàng úa cả một bầu trời khi độ thu về, nhưng có lẽ ai cũng mang trong mình một hình ảnh như thế. Tiệm DOSH cũng cứ nghĩ mãi hình ảnh lá vàng dưới ánh trăng lấp lánh của mùa thu khi làm chiếc Golden Caramel này.

_

GOLDEN CARAMEL - GOLD LEAF

In Saigon, I rarely have the image of yellow leaves in the sky when autumn comes, but everyone probably has an image like that in their mind. DOSH always thought of the image of yellow leaves under the sparkling moonlight of autumn when making this Golden Caramel.

 

 

View full details