Collection: Toppings

[English below]

Giống như trà sữa không thể thiếu trân châu, những chiếc bánh cũng sẽ hấp dẫn hơn nhiều khi được phủ lên trên một lớp topping đặc biệt. Nó còn giống như một phần quà ngọt ngào tặng kèm cho những người xứng đáng đó!

_

Like milk tea without pearls, the cakes will be much more attractive when covered with a special layer of topping. It was like a sweet gift to those who deserve it!

56 products
 • Peanut Brittle
  Regular price
  43.000₫
  Sale price
  43.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Unicorn Donut
  Regular price
  49.000₫
  Sale price
  49.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bat For Business
  Regular price
  49.000₫
  Sale price
  49.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Strawberry Matcha Twirl
  Regular price
  49.000₫
  Sale price
  49.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Lord of Chocolate
  Regular price
  49.000₫
  Sale price
  49.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Adorable Snowman
  Regular price
  43.000₫
  Sale price
  43.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Little Green Christmas
  Regular price
  49.000₫
  Sale price
  49.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Matcha Christmas Wreath
  Regular price
  39.000₫
  Sale price
  39.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Full on Red
  Regular price
  55.000₫
  Sale price
  55.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Hairy Legs (Original Version)
  Regular price
  32.000₫
  Sale price
  32.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Hairy Legs (Berry Version)
  Regular price
  39.000₫
  Sale price
  39.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Little Ghost Town
  Regular price
  43.000₫
  Sale price
  43.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Strawberry Fuss
  Regular price
  49.000₫
  Sale price
  49.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Red Bean Roses
  Regular price
  43.000₫
  Sale price
  43.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Green Bean Daisy
  Regular price
  43.000₫
  Sale price
  43.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Rose Jenga
  Regular price
  49.000₫
  Sale price
  49.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Carrot Dirt
  Regular price
  45.000₫
  Sale price
  45.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Speckled Chocolate Nest
  Regular price
  45.000₫
  Sale price
  45.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • OG Bunny Butt
  Regular price
  39.000₫
  Sale price
  39.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Marble Bunny Butt
  Regular price
  45.000₫
  Sale price
  45.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out