Skip to product information
1 of 5

Santa Fat Belly

Santa Fat Belly

Regular price 39.000 VND
Regular price Sale price 39.000 VND
Sale Sold out

Berry Glaze, Chocolate Glaze, Toasted Marshmallow

Lớp Phủ Đường Chocolate và Phúc Bồn Tử, Kẹo Dẻo Nướng

[English below]

Chiếc bánh này đúng là có "ngoại hình" như chiếc bụng phệ của ông già Noel vậy, bạn có tưởng tượng ra không? Chiếc đai màu đen từ socola, có nút cài trắng bằng kẹo dẻo nướng. Có ai muốn sở hữu một chiếc bụng-béo như này không?

_

This cake has an "appearance" like Santa's big belly, can you imagine it? Black belt from chocolate, with white buttoned with baked marshmallows. Does anyone want to own a fat belly like this?

View full details