Skip to product information
1 of 5

Banana Dulce De Leche

Banana Dulce De Leche

Regular price 43.000 VND
Regular price Sale price 43.000 VND
Sale Sold out

Banana, Dulche De Leche, Whipped Cream

Chuối tươi, Sốt caramel Pháp, Kem tươi

-

Có những ngày, nếu cuộc sống đã quá mệt mỏi và bạn chỉ muốn tìm những hương vị nhẹ nhàng bình dị, chiếc donut này sẽ làm tốt điều đó. Vị chuối và kem tươi quen thuộc, nhưng không hề nhàm chán bởi sự đặc biệt của Dulce De Leche - “sự ngọt ngào từ sữa".

If life is too tiring today and you just want to find something simple, this donut will work for you. Although bananas and whipped cream are basic flavors, this donut will not be boring by the special of Dulce De Leche - "the sweetness of milk".

View full details