Skip to product information
1 of 6

Crème De La Creme

Crème De La Creme

Regular price 43.000 VND
Regular price Sale price 43.000 VND
Sale Sold out

Custard, Caramelised Hard Crack

Kem Trứng Pháp, Đường Caramel Cứng

Bạn có thấy chiếc bánh donut này giống như một chiếc tổ chim tí hon không, với chiếc tổ được đan từ những sợi đường caramel cứng, và một quả trứng chim nho nhỏ từ kem trứng Pháp béo ngậy và thơm.

_

See how this doughnut resembles a tiny bird's nest, complete with a nest of firm caramelized sugar and a small bird's egg of rich and aromatic French custard.

View full details