Skip to product information
1 of 5

Peach and Raspberry Twist

Peach and Raspberry Twist

Regular price 49.000 VND
Regular price Sale price 49.000 VND
Sale Sold out

Peach Custard with Rasberry Crumble, Peach Glaze, Reach Velvet, White Chocolate

Kem Trứng Pháp Vị Đào với Vụn Trái Phúc Bồn Tử, Lớp Phủ Đường Đào, Vụn Bánh Red Velvet, Chocolate Trắng Bào Vụn

Chúng mình sẽ phong tặng đây là chiếc bánh bí ẩn nhất trong dàn bánh nhà DOSH. Từ ngoài vào trong, là vị ngọt thanh của socola trắng và vụn bánh red velvet; là lớp phủ đường đào độc đáo mà có lẽ là lần đầu tiên bạn thử; và kiệt tác chính là phần bên trong với kem trứng vị đào hoà cùng vụn trái phúc bồn tử.

_

We shall name this the most mystery doughnut of DOSH. From the outside to the inside, there's the richness of white chocolate and red velvet cake crumbs; a unique peach sugar coating that you've probably never tried before; and the masterpiece, peach flavored custard blended with raspberry crumbs.

View full details