Skip to product information
1 of 4

Fullmoon Oolong Lotus

Fullmoon Oolong Lotus

Regular price 55.000 VND
Regular price Sale price 55.000 VND
Sale Sold out

Trung Thu có bánh có trà
Kết tinh hoà quyện như là tình thân 🍵
_
Bitter oolong tea with a mild aroma and soft sweet lotus seeds - the perfect combination for a full moon night.
View full details