Skip to product information
1 of 4

Rosewater Mist

Rosewater Mist

Regular price 43.000 VND
Regular price Sale price 43.000 VND
Sale Sold out

Rosewater Glaze, Pitaschio

Lớp Phủ Đường Trà Hoa Hồng, Hạt Dẻ Cười, Cánh Hoa Hồng

Nếu ai hỏi có cách nào để bắt đầu một ngày khác không, chúng mình sẽ giới thiệu chiếc bánh Rosewater Mist thơm ngát mùi trà hoa hồng và hạt dẻ cười này.

_

If someone asks for a way to start the day, we recommend this Rosewater Mist cake, which is fragrant with rose tea and pistachios.

View full details