How to Order

Same Day Delivery

Facebook & Instagram.

Our menu changes twice a week, on Monday and Friday. Contact us with Facebook & Instagram Direct for our daily menu and what we currently have in store. 

https://www.facebook.com/dosh.com.vn

https://www.instagram.com/dosh_doughnuts/

 

Giao hàng Trong Ngày

Facebook & Instagram.

Menu Doughnut của Dosh thay đổi 01 tuần 02 lần vào Thứ Hai và Thứ Sáu. Các bạn nhắn tin cho Dosh qua Messenger của Facebook và Direct của Instagram để Giao Hàng Trong Ngày.

https://www.facebook.com/dosh.com.vn

https://www.instagram.com/dosh_doughnuts/

 

Pre - Order (Not Availabe until Further Notice)

Website

Order before 2pm to receive your order tomorrow. Orders made after 2pm (local time) will be delivered the day after.

We will give you a call or email to confirm your order within a day.

 

Đặt Hàng Menu Riêng (Không áp dụng cho tới khi có thông báo thêm)

Website

Đặt hàng trước 2h để ngày mai nhận hàng. Các đơn đặt hàng sau 2 giờ chiều  sẽ được giao vào ngày hôm sau. Dosh sẽ gọi điện hoặc gửi email cho bạn để xác nhận đơn hàng trong ngày.