Skip to product information
1 of 5

Cracked Diplomat

Cracked Diplomat

Regular price 55.000 VND
Regular price Sale price 55.000 VND
Sale Sold out

Custard, Whipping Cream

Kem Trứng Pháp, Kem Tươi

Cracked Diplomat - một chiếc bánh thơm thiệt là thơm - và cũng đủ béo để khiến cho một ngày của bạn trở nên đặc biệt.

_

Cracked Diplomat Is a delicious doughnut that's sweet and greasy enough to brighten your day.

View full details