Skip to product information
1 of 6

Dazzling White Christmas

Dazzling White Christmas

Regular price 49.000 VND
Regular price Sale price 49.000 VND
Sale Sold out

Lemon Poppy Seed Curd,  Cream Cheese Poppy Seed Glaze, Whipping Cream

Sốt Kem Chanh Vàng, Lớp Phủ Đường Phô Mai Hạt Poppy Seed, Kem Tươi

Bạn có từng hỏi cây thông Noel có vị gì? Ở chiếc bánh này, cây thông có vị chua đặc trứng của chanh vàng, nhưng thanh lại ngay bởi đường phô mai hạt poppy seed vui miệng?

Có người thích giáng sinh đỏ, có người thích giáng sinh xanh, nhưng màu trắng bạc cũng lấp lánh đấy chứ?

_

Have you ever asked what the Christmas tree tastes like? In this donut, the pine tree has a sweet and sour taste of the lemon, but is immediately balanced by the delightful cream cheese poppy seed glaze?

Some people like red christmas, some people like green christmas, but silver white also sparkles dazzling, doesn’t it?

View full details