Skip to product information
1 of 9

Mad For Meringue

Mad For Meringue

Regular price 49.000 VND
Regular price Sale price 49.000 VND
Sale Sold out

Custard, Meringue

Kem Trứng Pháp, Meringue

Meringue giống như một loại kem tươi, gồm hỗn hợp lòng trắng trứng và đường bột, được đánh bông lên; sau khi nướng sẽ giống như một loại cookies tuyệt hảo. Chiếc bánh donut này cất giấu bí ẩn trong lớp kem trứng béo ngậy bên trong cùng lớp meringue bên trên cùng, khiến bạn không thể không gọi chiếc thứ 2.

_

Meringue is similar to whipped cream, consisting of beaten egg whites and powdered sugar; after baking, it will seem like a flawless cookie. This donut's mystery is hidden in a creamy custard covered with a meringue topping, making it impossible not to order a second one.

 

View full details