Skip to product information
1 of 2

Hibiscus Tender

Hibiscus Tender

Regular price 43.000 VND
Regular price Sale price 43.000 VND
Sale Sold out

Hibiscus Jam, Powered Sugar

Mứt Hoa Atiso Đỏ, Đường Bột

Bên ngoài trắng muốt, bên trong đỏ rực - phủ đầy mứt atiso đỏ - là mô tả chính xác của chiếc doughnut này.

_

This doughnut is white on the outside and brilliant red on the inside, with red artichoke jam.

View full details