Skip to product information
1 of 10

Lemon & Poppy Seed

Lemon & Poppy Seed

Regular price 49.000 VND
Regular price Sale price 49.000 VND
Sale Sold out

Lemon Poppy Seed Curd,  Creamcheese Poppy Seed Glaze

Sốt Kem Chanh Vàng, Lớp Phủ Đường Phô Mai Hạt Poppy Seed

Chúng mình thường nói rằng chanh vàng là một biểu tượng của nắng Sài Gòn, nhưng chiếc bánh này còn có một nguyên liệu đặc biệt khác: hạt poppy. Đây không chỉ là loại hạt có nhiều giá trị dinh dưỡng, hầu như không gây dị ứng, mà còn được cho là có chất kháng ung thư nữa.

Thử xem hương vị của chiếc bánh này có gì đặc biệt nhé?

_

We often say that lemon is a symbol of Saigon sunshine, but this cake also has another special ingredient: poppy seed. This is not only a seed with a lot of nutritional value, is almost hypoallergenic, but is also thought to have anticancer properties.

Try to see what's special about this donut?

View full details