Skip to product information
1 of 7

Luscious Kumquat

Luscious Kumquat

Regular price 39.000 VND
Regular price Sale price 39.000 VND
Sale Sold out

Kumquat Curd, Kumquat Glaze, Fresh Kumquat

Sốt Kem Tắc, Lớp Phủ Đường Vị Tắc, Trái Tắc Tươi

Nghe đến tắc, chúng ta nghĩ ngay đến một thứ gì đó tươi mới, giống như cách chúng ta đón Tết vậy. Bánh donut với sốt kem tắc, một chút ngọt ngào từ lớp phủ đường và không quên kèm theo trái tắc tươi để báo hiệu: Tết về rồi!

_

When we hear kumquat, we immediately think of something fresh, like the way we celebrate Tet. A donut with a kumquat curd, a little sweet from the white glaze and a fresh kumquat slide to signal: Tet is coming!

View full details