Skip to product information
1 of 4

Lusty Longan

Lusty Longan

Regular price 55.000 VND
Regular price Sale price 55.000 VND
Sale Sold out

Longan Mascarpone Cream, Peanut Crumble

Kem Phô Mai Nhãn, Vụn Đậu Phộng

Lusty Longan - doughnut mà có nhãn? Thật sự rất Việt Nam phải hông?
_
Lusty Longan - a doughnut flavored with longan? Isn't it authentically Vietnamese?
View full details