Skip to product information
1 of 5

Mulberry Mist

Mulberry Mist

Regular price 43.000 VND
Regular price Sale price 43.000 VND
Sale Sold out

Glaze, Mulberry Curd, Mulberry

Lớp phủ đường trắng, Kem dâu tằm, Dâu tằm

-

Nếu một ngày rời xa Sài Gòn, điều bạn nhớ nhất là gì? Đối với chúng mình, đó luôn là những buổi chiều hoàng hôn thật đẹp. Chiếc bánh này - với phần nhân dâu tằm ở giữa - khiến chúng mình nhớ ngay về hoàng hôn Sài Gòn. 

If one day you leave Saigon, what do you miss the most? For us, it's the beautiful sunset. This doughnut - with the mulberry filling in the middle - reminds us of Saigon sunset immediately.

View full details