Skip to product information
1 of 4

Pumpkin Spice Chai Tea

Pumpkin Spice Chai Tea

Regular price 61.000 VND
Regular price Sale price 61.000 VND
Sale Sold out

Coffee Glaze, Pumpkin Whipped Ganache, Oats Crumbles, Chai Custard

Lớp Phủ Đường Cà Phê, Kem Bí Đỏ, Ngũ Cốc Nướng, Kem Trứng Pháp Trà Chai

Pumpkin Spice Chai Tea - bạn trẻ nào có gu “mạnh" thì thử ngay - vị trà Chai, kem bí đỏ và cà phê. Tất cả các vị của Giáng Sinh được hoà quyện một cách hoàn hảo và đặc biệt! 

_

Pumpkin Spice Chai Tea - for young individuals with a "strong" flavor - Chai tea, pumpkin cream, and coffee All of the Christmas flavors are nicely mixed and unique!

View full details