Skip to product information
1 of 5

Red & Ribbon

Red & Ribbon

Regular price 45.000 VND
Regular price Sale price 45.000 VND
Sale Sold out

Raspberry Glaze, Chocolate Pudding, Fondant

Lớp Phủ Đường Phúc Bồn Tử, Sốt Chocolate Pudding

Giáng sinh luôn là một món quà màu đỏ được gói cẩn thận và xứng đáng cho tất cả mọi người sau một năm nhiều vất vả. Phần nhân giữa chiếc bánh là phần sốt Chocolate Pudding - bởi vì mỗi món quà đều luôn có điều đặc biệt bên trong.

_

Christmas is always a red gift that is carefully wrapped and deserved for everyone after a long year. The middle part of the donut is the Chocolate Pudding - because every gift has something special inside.

View full details