Skip to product information
1 of 15

Salted Caramel Classic

Salted Caramel Classic

Regular price 43.000 VND
Regular price Sale price 43.000 VND
Sale Sold out

Salted Caramel Custard

Kem Trứng Pháp Caramel

Chúng ta bước vào năm mới với những điều cơ bản nhất, tối giản nhất, như bánh Salted Caramel Classic - bởi vì một trang giấy trắng sẽ vẽ lên được nhiều điều hay!

_

We enter the new year with the basics, minimalism, like Salted Caramel Classic donut - because a blank sheet of paper does a lot of good things!

View full details