Skip to product information
1 of 2

Set Hoài Niệm Đêm Trăng

Set Hoài Niệm Đêm Trăng

Regular price 329.000 VND
Regular price Sale price 329.000 VND
Sale Sold out
Set Hoài Niệm Đêm Trăng: gồm 4 bánh lớn, 5 bánh nhỏ. Quây quần bên gia đình nhỏ. Lần đầu được rước đèn với chị Hai, anh Ba. Tranh giành từng cái bánh, cái lồng đèn với chị, với anh. Nhưng sáng ngủ dậy vẫn còn dư một cái bánh cả nhà để dành cho em út tị nạnh nhất nhà.

Set Hoài Niệm Đêm Trăng: gồm 4 bánh lớn, 5 bánh nhỏ
            50gr: Chocolate x1, Oolong x1, Strawberry x1, Passionfruit x1, Mascarpone x1
            100gr: Chocolate x1, Strawberry x1, Passionfruit x1, Mascarpone x1

    View full details