Skip to product information
1 of 2

Set Những Đứa Trẻ Hàng Xóm

Set Những Đứa Trẻ Hàng Xóm

Regular price 299.000 VND
Regular price Sale price 299.000 VND
Sale Sold out

Set Những Đứa Trẻ Hàng Xóm: gồm 2 bánh lớn, 6 bánh nhỏ. Đứa tay xách lồng đen, đứa cầm đèn ông sao, đứa thì đội vương miện thắp sáng óng ánh, đứa thì mặt nạ, hay thanh kiếm phát sáng dài. Bánh Trung Thu phá cỗ phải đủ cho


Set Những Đứa Trẻ Hàng Xóm: gồm 2 bánh lớn, 6 bánh nhỏ
        50gr: Chocolate x1, Oolong x1, Strawberry x1, Passionfruit x2, Mascarpone x1
        100gr:Strawberry x1, Passionfruit x1,

View full details