Skip to product information
1 of 1

Speckled Chocolate Nest

Speckled Chocolate Nest

Regular price 45.000 VND
Regular price Sale price 45.000 VND
Sale Sold out

White Glaze, Oreo Cream Cheese, Peanut Chocolate

Lớp Phủ Đường Màu Trắng, Kem Phô Mai Oreo, Kẹo Chocolate Đậu Phộng

Chiếc doughnut tổ chim này trở được Dosh mở bán vào mùa Phục sinh, cảm hứng về những nguồn năng lượng và tái sinh mới. Đơn giản với kem phô mai oreo, kẹo chocolate đậu phộng, nhưng nhiều năng lượng nha!

_

Inspired by new sources of vitality and rebirth, this bird's nest donut returned to Dosh for sale during the Easter season. Simple with oreo cheese cream and peanut chocolate candy, but packed with flavor!

View full details