Skip to product information
1 of 5

The Intimate Strawberry Kiss

The Intimate Strawberry Kiss

Regular price 72.000 VND
Regular price Sale price 72.000 VND
Sale Sold out

Strawberry Glaze, Mascarpone, Fresh Strawberries

Lớp Phủ Đường Dâu, Kem Phô Mai, Dâu Tươi

Một nụ hôn ngọt ngào - nghe là muốn thử liền phải không? 

The Intimate Strawberry Kiss - lớp phủ đường dâu, kem phô mai và dâu tươi - cho ai thích những điều ngọt ngào!
-
A sweet kiss - anyone want to try it?
The Intimate Strawberry Kiss - strawberry glaze, mascarpone and fresh strawberries - for those who like sweet things!
View full details