Skip to product information
1 of 1

Ultimate Thai Milk Tea

Ultimate Thai Milk Tea

Regular price 45.000 VND
Regular price Sale price 45.000 VND
Sale Sold out

Thai Milk Tea Custard, Brown Sugar, Thai Red Tea

Kem Trứng Pháp Trà Sữa Thái, Đường Nâu, Trà Thái Đỏ

View full details